صدها مدرسه در انتاریو به دلیل اعتصاب کارکنان تعطیل است

اعتصاب هزاران نفر از معلمان و کارکنان بخش آموزش انتاریو باعث شده، صدها مدرسه در این منطقه تعطیل شوند.
اتحادیه کارکنان بخش عمومی کانادا اعلام کرد، حدود 55 هزار نفر از کارکنان بخش آموزش در انتاریو از جمله معلمان، معاونان آموزشی، دبیران و کارکنان کتابخانه ها که در مورد افزایش دستمزدها با مقامات استانی به توافق نرسیدند، به اعتصاب خود ادامه دادند.
کارکنان این بخش همچنین خواستار استخدام معلمان و کارکنان بیشتر در مدارس شهرهای مرزی شدند.
247 هزار دانش آموز و 583 مدرسه تحت نظارت انجمن مدارس منطقه ای تورنتو قرار دارند.
داگ فورد رهبر حزب محافظه کار انتاریو اعلام کرد، دستمزد درخواستی این افراد بسیار زیاد است.
وی اعلام کرد ما جریمه های سنگین روزانه برای اعتصاب کنندگان در نظر گرفته ایم.
اما اتحادیه کارکنان بخش عمومی کانادا اعلام کرد، با هر گونه اعمال جریمه مبارزه خواهد کرد و در صورت لزوم این جریمه ها را پرداخت می کند.

Call Now Button