کارکنان سلامت بریتیش کلمبیا با استان به توافق رسیدند

اتحادیه ای که نمایندگی بیش از ۲۲ هزار متخصص علوم بهداشتی را بر عهده داشت، با دولت بریتیش کلمبیا به توافق رسیده و یک قرارداد آزمایشی را امضا کرد.
جزئیات این قرارداد هنوز منتشر نشده، اما از شرایط دستور مشترک جهت بهبود جمعی افراد ساکن این استان پیروی می‌کند.
این دستور وعده افزایش حقوق ۲۵ سنت در ساعت به اضافه افزایش حقوق ۳.۲۴ درصدی در سال اول، ۵.۵ درصد در سال دوم و ۲ درصد در سال سوم را می‌دهد.
انجمن نمایندگان متخصصان علوم بهداشت نمایندگی طیف‌ وسیعی از مشاغل اتحادیه از جمله فناوران پزشکی، کارکنان آزمایشگاه، داروسازان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی و فیزیوتراپیست‌ها را بر عهده دارد.
انجمن صنفی کارفرمایان سلامت اعلام کرد، جزئیات قرارداد پس از تکمیل مراحل تصویب آن برای اعضای اتحادیه و کارکنان سلامت منتشر خواهد شد.
قبلا اتحادیه معلمان مدارس دولتی و پزشکان استان نیز به توافق رسیده بودند.

Call Now Button