اعلام براکت های مالیاتی در سال 2023

آژانس درآمد کانادا، شرایط حساب های پس انداز معاف از مالیات در سال 2023 را منتشر کرد. سقف این حساب ها از 6 هزار دلار در سال های 2019 تا 2022 به 6500 دلار برای سال 2023 افزایش پیدا کرده است.
آرون هکتور، مشاور بانک CWB Wealth در کلگری گفت، افزایش مبلغ TFSA در سال 2023 برای کسانی که می خواهند حداکثر استفاده را از contribution room سقف پس انداز معاف از مالیات داشته باشند، خبر خوبی است.
با این افزایش، کل contribution room موجود در سال 2023 برای افرادی که هرگز مشارکت نکرده و از زمان اجرای آن در سال 2009 واجد شرایط TFSA بوده اند، 88 هزار دلار خواهد بود.
محدودیت TFSA با توجه به میزان تورم سالانه در حال حاضر حدود 500 دلار کانادا است.
مشتریانی که از TFSA خارج شده اند، سود و زیان آنها از برداشت ها در سهم TFSA آنها لحاظ می شود که به صورت زیر است:
سهم تجمیعی استفاده نشده TFSA تا به امروز + کل برداشت انجام شده در سال جاری + محدودیت دلار TFSA در سال آینده = سهم تجمیعی TFSA در ابتدای سال آینده

براکت های مالیاتی فدرال برای سال 2023 به این شرح است:

  • نرخ مالیات %33 بر درآمد مشمول مالیات بیش از 235,675 دلار؛ این رقم در سال 2022، 221,708 دلار بود.
  • نرخ مالیات %29 بر درآمد مشمول مالیات بیش از 165,430 دلار؛ این رقم در سال 2022، 155,625 دلار بود.
  • نرخ مالیات %26 بر درآمد مشمول مالیات بیش از 106,717 دلار؛ این رقم در سال 2022، 100,392 دلار بود.
  • نرخ مالیات 20.5 درصد بر درآمد مشمول مالیات بیش از 53359 دلار؛ این رقم در سال 2022، 50197 دلار بود.
  • درآمد تا سقف 53,359 دلار، مشمول %15 مالیات می شود.
    به این ترتیب افرادی که در سال 2023 صد هزار دلار درآمد داشته باشند، نسبت به افرادی که در سال 2022 همین میزان درآمد داشته اند، 174 دلار مالیات کمتر پرداخت خواهند کرد.
Call Now Button