کلاهبرداری یک پزشک خانواده با ویزیت های دروغین

دکتر Yifei Shi پزشک خانواده ساکن ادمونتون در یک سال بیش از ۸۲۷ هزار دلار از وزارت بهداشت و درمان آلبرتا کلاهبرداری کرد.
Yifei Shi که ۳۵ سال دارد در دادگاه آلبرتا اعتراف کرد، صورتحساب های جعلی را برای مسئول بهداشت و درمان استان ارسال کرده است. دادگاه وی را به چهار سال زندان محکوم کرد.
وی در سال ۲۰۱۶ جمعا بیش از یک میلیون و ۳۸۸ هزار دلار صورتحساب ارسال کرده بوده که دادگاه ۸۲۷ هزار دلار آن را حعلی تشخیص داد.
او برای هر یک از بیماران خود یک مشاوره روانپزشکی نیز صادر کرده بوده، در حالی که هیچ کدام از این مشاوره ها را انجام نداده بوده است.

Call Now Button