جاستین ترودو در توئیتر از کانادایی ها خواست هر سوالی دارند از وی بپرسند

جاستین ترودو در توئیتر از کانادایی ها خواست هر سوالی از وی دارند بپرسند.
کانادایی ها هم بلافاصله سوال ها را از جیب درآوردند و در همان یک ساعت اول، بیش از شش هزار سوال از او پرسیدند.
ترودو از آنها خواست برای پاسخ سوالشان منتظر بمانند تا به زودی به آنها پاسخ داده شود.
سوالات پرسیده شده درباره وضعیت بهداشت و درمان، درباره اتومبیل های الکتریکی و مسایل دیگر بودند.
بعضی هم از ترودو پرسیده اند، چرا استعفا نمی کند.

Call Now Button