جنون Boxing Day به فروشگاه های مترو ونکوور رسید

خریداران Boxing Day که به سمت McArthur Glen در نزدیکی فرودگاه ونکوور حرکت می کردند، ظهر دوشنبه خود را در صف طولانی ترافیک دیدند.

مرکز خرید طراحان در Sea Island دارای 80 خرده فروشی بوده و یکی از شلوغ ترین مقاصد برای خریداران تعطیلات در 26 دسامبر است.

Tsawwassen Mills در نزدیکی B.C. Ferries نیز در Boxing Day بسیار شلوغ بود و به خریداران توصیه کرد به دلیل ترافیک سنگین در Highway 17 تا Deltaport Way از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

Damien Teissedre مدیر بازاریابی Tsawwassen Millsگفت: ما انتظار داشتیم 40000 تا 50000 خریدار در Boxing Day وارد بازار شوند.

Teissedre گفت مرکز خرید با پلیس دلتا در مدیریت ترافیک همکاری کرد.

خریداران و دیگرانی که در حال عبور از ایالت واشنگتن بودند حدود 30 دقیقه منتظر بودند تا از مرز عبور کنند.

Call Now Button