تغییری در تست استرس وام ایجاد نخواهد شد

سرپرست موسسات مالی کانادا اعلام کرد، حداقل نرخ آزمایشی بهره برای وام های بدون بیمه، که به عنوان تست استرس شناخته می شود، با وجود افزایش نرخ‌ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا تغییری نخواهد کرد.

کسانی که قصد دارند در کانادا وام بگیرند، باید اثبات کنند قابلیت پرداخت اقساط با نرخی بالاتر از نرخ ارائه شده توسط وام دهنده را دارند. این نرخ 5.25 درصد یا نرخ قرارداد وام به اضافه دو درصد است.

در دوران پاندمی کووید-19، نرخ 5.25 درصد اعمال می شد. اما پس از افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا، بانک های بزرگ این کشور، نرخ های وام خود را به 6.45 درصد افزایش دادند که این امر، تست استرس را برای برخی متقاضیان به بالای هشت درصد رساند.

همچنین تست استرس اتاوا برای وام دارای بیمه بدون تغییر باقی خواهد ماند.

سرپرست موسسات مالی OSFIاعلام کرد، هدف از تست استرس، اطمینان از ادامه پرداخت وام توسط وام گیرندگان کانادایی در شرایط افزایش ناگهانی نرخ بهره یا رکود اقتصادی است.

اقتصاددانان می گویند، تست استرس تا سال 2022 به درستی عمل کرده، زیرا افزایش سریع نرخ ها می تواند خریداران را تحت فشار قرار داده و باعث افزایش بدهی ها شود. 

استفان براون، اقتصاددان ارشد کانادایی می گوید، تست استرس در میان خریداران مسکن محبوب نیست، اما ثبات نسبی بازار مسکن در سال 2022 نشان داد، اثربخش و مفید است.

Call Now Button