یخچال خود را بررسی کنید: چند برند مختلف مواد غذایی به تازگی در کانادا فراخوان شده اند

یخچال و کابینت های خود را بررسی کنید، زیرا چهار برند مختلف مواد غذایی به دلیل فراخوان‌ از قفسه‌ها خارج شده‌اند.

محصولات در حال فراخوانی از بازار هستند، زیرا ممکن است حاوی شیر یا تخم‌مرغی باشند که روی برچسب ذکر نشده است.

محصولات فراخوان شده از هر برند عبارتند از:
برند Olivia & Leo Gourmet Treats
Dark 55% Cacao Almond Bark
در آلبرتا فروخته شده و ممکن است در استان ها و مناطق دیگر نیز توزیع شده باشند.

برند The Chocolate Lab
در آلبرتا و انتاریو و همچنین به صورت آنلاین فروخته شده اند.

برند alpha
Plant-based Breakfast Sandwich – Meatless Chorizo
Plant-based Breakfast Sandwich – Meatless Sausage
Plant-based Burrito – Mexicali
Plant-based Breakfast Burrito – Meatless Sausage Scramble
در سطح کشور فروخته شده اند.

برند Feast by Circles & Squares
Roasted Root Vegetable (sandwich)
Italian Deli Sub
در انتاریو فروخته شده اند.

اگر هر یک از محصولات فهرست شده را دارید، آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا هشدار می دهد محصولات فراخوان شده را که به آنها حساسیت دارید مصرف نکنید زیرا ممکن است باعث واکنش جدی یا تهدید کننده زندگی شوند.

باید آنها را بیرون بیندازید یا به محلی که خریداری کرده اید برگردانید.

آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا (CFIA) در حال انجام تحقیقات ایمنی مواد غذایی است که ممکن است منجر به فراخوانی سایر محصولات شود.

Call Now Button