ایرانی ها در 5 سال گذشته 20 میلیارد دلار در کانادا سرمایه گذاری کرده اند

ایرانی ها برای دریافت اقامت دائم کانادا حداقل 250 هزار دلار سرمایه به این کشور منتقل می کنند. در طول سال‌های 2013 تا 2021 تعداد 76 هزار و 381 ایرانی از کانادا تابعیت دائم دریافت کرده‌اند، که میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این کشور را به رقم عجیب 19 میلیارد دلار می‌رساند.

یکی از انواع مهاجرت به کانادا، مهاجرت از طریق کارآفرینی است که هر استان‌ برنامه مستقلی برای اعطای تابعیت به سرمایه‌گذاران خارجی دارد. برای مثال، استان انتاریو کانادا با 800 هزار دلار دارایی یا 600 هزار دلار سرمایه‌گذاری در کانادا به شما تابعیت می دهد. و در برخی مناطق کم‌جمعیت استان ها با 500 هزار دلار دارایی و 150 هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌توان برای دریافت اقامت اقدام کرد.

یکی دیگر از برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی، برنامه سرمایه‌گذار مهاجر کبک (QIIP) است که اتباع خارجی ثروتمند با تجربه تجاری را برای مهاجرت به کبک تشویق می کند. این برنامه به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم است که دولت از آن برای پیشبرد و تامین مالی تعدادی از برنامه‌های اقتصادی استان استفاده می‌کند.

متقاضیان این طرح باید صاحب حداقل دو میلیون دلار سرمایه و بین 2 تا 5 سال سابقه مدیریتی باشند، قرارداد سرمایه‌گذاری با یکی از شرکت‌های واسطه مورد تایید دولت کبک را امضا کنند، و سرمایه‌گذاری به میزان 1.2 میلیون دلار به مدت 5 سال در کبک انجام دهند.

اگر لیست دارایی‌های منتقل شده از سوی ایرانیان به این کشور را نیز در نظر بگیریم، رقم خروج سرمایه از ایران به کانادا طی سالهای 2013 تا 2021 به بالاتر از 20 میلیارد دلار خواهد رسید.

Call Now Button