بازپرداخت بدهی ها، مهم‌ترین هدف کانادایی‌ها در سال جدید

نتایج نظرسنجی سالانه CIBCنشان داد، مهم‌ترین هدف مالی کانادایی‌ها در سال ۲۰۲۳ بازپرداخت بدهی ها است.

بنابر این نظرسنجی مهم‌ترین نگرانی مالی کانادایی‌ها نیز تورم، افزایش نرخ بهره و ترس از رکود عمومی است.

کاریسا لوکرزیانو، مشاور معاون مالی و سرمایه گذاری CIBC می گوید، وضعیت کنونی اقتصاد باعث شده کانادایی‌ها در مورد اولویت‌های مالیشان برای سال ۲۰۲۳ بازنگری ‌کنند.

اکثر شرکت کنندگان در این نظرسنجی (۷۳ درصد) در مورد رکود اقتصادی سال آینده نگران هستند.

۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان از نظر مالی برای مقابله با شرایط سخت احساس آمادگی می‌کنند و ۵۹ درصدشان نیز معتقدند وضعیت مالی آن‌ها می‌تواند به طور کامل آن‌ها را در برابر رکود اقتصادی محافظت کند.

این نظرسنجی همچنین نشان سایر اولویت‌های اصلی کانادایی‌ها در سال ۲۰۲۳ شامل افزایش سرمایه و اهداف مالی ثانویه آن‌ها شامل افزایش پس‌انداز، اجتناب از بدهی (۲۴ درصد) و پس‌انداز برای تعطیلات است.

بنابر این نظرسنجی عمده‌ترین دلایل کانادایی‌ها برای قبول بدهی بیشتر شامل، هزینه‌های روزانه بیش از درآمد ماهانه (۳۴ درصد)، هزینه بالای وام‌ها (۱۶ درصد)، تعمیرات خانه (۱۴ درصد) و شرایط اضطراری مالی غیرمنتظره (۱۶ درصد) است.

Call Now Button