جمعیت کانادا در 9 ماه اول سال 2022 ، 776000 نفر افزایش یافت

جمعیت کانادا در سال 2022 شاهد یک افزایش تاریخی بی سابقه بود، حجمی که از زمان Canadian Confederation مشاهده نشده بود.

Statistics Canada در یک بولتن اعلام کرد، کل جمعیت کشور در 9 ماه اول سال 2022، 776217 نفر افزایش یافته است، این رقم از کل رشد تمام سال همه ی دوره ها از سال 1867 تاکنون بیشتر است.

علاوه بر این، بین 1 اکتبر 2021 و 1 اکتبر 2022، جمعیت کانادا 865882 نفر اضافه شده و کل جمعیت از 38.43 میلیون نفر به 39.29 میلیون نفر رسیده است. اگر نرخ رشد یکسان یا بالاتر در سال 2023 نیز تجربه شود، کانادا به طور بالقوه می تواند در این زمان در سال آینده به نقطه عطف جمعیت 40 میلیونی برسد. این کشور آخرین نقطه عطف عمده جمعیت خود را در سال 1998 به دست آورد، زمانی که به 30 میلیون نفر رسید.

این کشور همچنین شاهد افزایش قابل توجه جمعیت در سه ماهه سوم سال 2022 بوده است، به طوری که 362,453 نفر بین 1 جون و 1 اکتبر به کشور اضافه شده است. نرخ رشد تقریبا 1٪ بیشتر از بالاترین نرخ رشد سه ماهه جمعیت از سه ماهه دوم سال 1957 بوده است، زمانی که جمعیت کانادا با 1.2 درصد یا 198000 افزایش به 16.7 میلیون نفر رسید. کل رشد تجربه شده در این سه ماهه نیز همان سطح رشدی است که کانادا در یک سال کامل حدود یک دهه پیش، در سال 2011، زمانی که جمعیت 350000 نفر افزایش یافت، شاهد بود.

بر اساس آمارهای فدرال، در سه ماهه سوم سال 2022، کانادا پذیرای 122911 مهاجر و 225،198 ساکن غیردائم بود.

همه استان‌ها و مناطق در سه ماهه سوم سال 2022 افزایش تعداد ساکنان غیردائم را تجربه کردند که انتاریو (106,459)، بریتیش کلمبیا (39,429) و کبک (34,299) 80 درصد از این افزایش را به خود اختصاص داده‌اند.

به عنوان اقدامی برای کمک به رفع کمبود شدید نیروی کار، کاهش نرخ زاد و ولد و تضمین رشد اقتصادی بلندمدت، دولت فدرال در چند سال گذشته مهاجران بسیار بیشتری را پذیرفته است و قصد دارد این روند را برای آینده بیشتر کند.

دولت فدرال اهداف مهاجرت خود را در سال‌های آتی به 465000 نفر در سال 2023، 485000 نفر در سال 2024 و 500000 نفر از سال 2025 افزایش داده است.

وقتی صحبت از مهاجرت بین استانی به میان می‌آید، انتاریو 11581 نفر از ساکنان خود را از دست داده است. BC نیز 4799 نفر از ساکنان خود را با مهاجرت بین استانی از دست داده است.

از نظر رشد کل جمعیت در هر استان، طی نه ماه اول سال 2022، انتاریو 321748 نفر اضافه کرد و آلبرتا با 118929 نفر، BC با 116688 نفر و کبک با 113702 نفر در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

در سه ماهه سوم سال 2022، جمعیت انتاریو 153244 نفر (1+%)، آلبرتا 67203 نفر (+1.3%)، کبک 55693 (+0.6%) و BC، 48942 (+0.9%) افزایش یافت. درصد رشد آلبرتا در بین تمام استان ها و مناطق بالاترین میزان بود.

برآورد رشد جمعیت در 9 ماه اول سال 2022:
بریتیش کلمبیا
1 ژانویه: 5,251,578
1 اکتبر: 5,368,266 (+116,688)

آلبرتا
1 ژانویه: 4,482,385
1 اکتبر: 4,601,314 (+118,929)

ساسکاچوان
1 ژانویه: 1,185,311
1 اکتبر: 1,205,119 (+19,808)

مانیتوبا
1 ژانویه: 1,398,303
1 اکتبر: 1,420,228 (+21,925)

انتاریو
1 ژانویه: 14940912
1 اکتبر: 15,262,660 (+321,748)

کبک
1 ژانویه: 8,637,650
1 اکتبر: 8,751,352 (+113,702)

نیوبرانزویک
1 ژانویه: 799245
1 اکتبر: 820,786 (+21,541)

نوا اسکوشیا
1 ژانویه: 1,002,441
1 اکتبر: 1,030,953 (+28,512)

جزیره پرنس ادوارد
1 ژانویه: 166858
1 اکتبر: 172,707 (+5,849)

نیوفاندلند و لابرادور
1 ژانویه: 522,501
1 اکتبر: 528,818 (+6,317)

Call Now Button