با ادامه فرکینگ، BC با آینده ای تاریک روبرو خواهد شد

نامه ای برای ما ارسال شده است که آن را عینا برای شما منتشر می کنیم.

با شروع سال جدید، می‌خواهم از طریق این نامه، بریتیش کلمبیایی‌ها را نسبت به آینده تلخی که با ادامه فرکینگ در بریتیش کلمبیا در انتظار همه ما است، آگاه کنم، به‌ویژه که دولت استانی همچنان به صنعت فرکینگ یارانه می‌دهد.

محصول این استخراج یعنی گاز طبیعی اصلا طبیعی نیست! این یکی دیگر از سوخت های فسیلی مخرب آب و هوا است که در ایجاد تغییرات آب و هوایی حتی قوی تر عمل می کند، زیرا متان منتشر می کند. و پس از چندین سال بلایای مرتبط با آب و هوا، هیچ کس نمی تواند ارتباط بین تمام استخراج سوخت های فسیلی و این بلایا را انکار کند.

هر شهروند B.C. باید فعالانه با نمایندگان خود لابی کنند و از دولت استانی بخواهند که همه فرکینگ ها را متوقف کند.

ما همه چیزهایی را که برای گذر از سوخت های فسیلی نیاز داریم در اختیار داریم به جز اراده سیاسی.

Call Now Button