جسد سه نفر در خانه ای در Surrey پیدا شد

پس از اینکه روز دوشنبه جسد سه نفر در داخل خانه ای پیدا شد، بازرسان قتل به یکی از محله های Surrey در Fraser Heights فراخوانده شدند.

بر اساس بیانیه ای از تیم تحقیقات یکپارچه قتل، Surrey Mounties بعد از ظهر دوشنبه به خانه ای در بلوک 15600 خیابان 112 فراخوانده شد.

در بدو ورود، مأموران سه فرد متوفی را در داخل خانه کشف کردند که گمان می‌رود اعضای یک خانواده باشند. در این بیانیه آمده است که هیچ کس دیگری در این ملک وجود نداشت.

هیچ فرد دیگری در داخل خانه پیدا نشد، پلیس مظنونی در بازداشت ندارد و معتقد است هیچ تهدیدی برای جامعه وجود ندارد.

بعدازظهر دوشنبه چندین وسیله نقلیه پلیس در راهروی خانه و خیابان پارک شده بودند که بازرسان به خانه دو طبقه آجری وارد و خارج می شدند.

Call Now Button