کانادا برای افزایش تولید مسکن به مهاجران ماهر نیاز دارد

احمد حسین وزیر مسکن کانادا می گوید، بیش از یک میلیون شغل خالی در کشور وجود دارد که برای پرکردن آنها به مهاجران نیاز داریم.

تقاضا برای مسکن رو به افزایش است و نیروی کار کافی برای ساخت آن وجود ندارد. بیش از یک پنجم کارگران ساختمانی نیز در ده سال آینده بازنشسته می‌شوند.

به همین دلیل دولت فدرال قصد دارد تعداد مهاجران جدید را تا سال ۲۰۲۵ به سالی ۵۰۰ هزار نفر برساند.

همچنین برای تولید بیشتر مسکن، در پنج‌سال آینده ده میلیارد دلار بودجه برای تولید مسکن ارزان‌قیمت از سوی دولت فدرال اختصاص خواهد یافت.

Call Now Button