کبک فقط متقاضیان مهاجرت فرانسوی زبان را می‌پذیرد

برنامه مهاجرتی کبک که برای کارآفرینان طراحی شده از این پس فقط درخواست‌های متقاضیان فرانسوی زبان را می‌پذیرد. این تغییرات از ۲۸ دسامبر اعمال شده اند.

این اقدام بخشی از وعده انتخاباتی حزب Avenir Quebec (CAQ) است که تا سال ۲۰۲۶ صد درصد تازه واردان به این استان فرانسوی زبان باشند.

کارشناسان مهاجرت خشدار می دهند این تصمیم ممکن است به اقتصاد کبک آسیب برساند. آنها می گویند، اکنون که ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که برای جذب بهترین کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها رقابت وجود دارد. با قطع برنامه مهاجرت کارآفرینان غیرفرانسوی زبان، جذب استعدادها به استان کاهش می یابد.

این برنامه کارآفرینی فرصتی برای اقامت دائم بوده و محدودیتی برای تعداد متقاضیان فرانسوی زبانی که درخواست می کنند وجود ندارد.

تاکنون هر سال ۷۵ کارآفرین غیر فرانسوی زبان نیز در کبک پذیرفته می‌شدند.

کریستین فریشت، وزیر مهاجرت کبک در بیانیه گفت: ما برای تضمین بقا و سرزندگی زبان فرانسوی و در عین حال ترویج ادغام موفق مهاجران در جامعه کبک اقدام می‌کنیم.

Call Now Button