نمایندگان اپوزیسیون خواستار برگزاری جلسه فوری و پاسخگویی وزیر راه فدرال در مورد لغو پروازها و سرگردانی مسافران شدند

نمایندگان اپوزیسیون کمیته حمل و نقل، زیرساخت ها درخواست کردند، جلسه ی فوری ای تشکیل و در مورد لغو پروازها و سرگردانی مسافران در تعطیلات اخیر توضیح داده شود.

در نامه ارسال شده به پیتر شیفکه، نماینده لیبرال و رئیس کمیته آمده است: صدها کانادایی در طول تعطیلات به دلیل برنامه ریزی نامناسب  از سوی خطوط هوایی کانادا و VIA Rail سرگردان شدند. کانادایی ها مستحق پاسخ های منطقی در این مورد هستند.

آنها همچنین از رئیس کمیته خواسته اند فورا برنامه ای برای حضور عمر الغبره وزیر حمل و نقل  در یک جلسه پرسش وپاسخ ترتیب دهد.

تیلور باچراخ، منتقد حمل و نقل و عضو کمیته NDPدر بیانیه ای گفت: توییت وزیر لیبرال که وضعیت غیرقابل قبول است، اصلا کافی نیست. وزیر وظیفه نظارت بر سیستم حمل و نقل کانادا را برعهده دارد و اگر کسی می تواند کاری برای محافظت از مسافران انجام دهد، این قطعا شخص وزیر است. کانادایی ها باید بدانند او در طول بحران چه اقداماتی  انجام داده و چه برنامه هایی در آینده برای محافظت از مسافران دارد.

در طول تعطیلات، صدها نفر پس از لغو پروازهای Sunwing در مکزیک سرگردان شدند. بسیاری از مسافران قطار نیز سفرهای خود را لغو شده و یا به طور قابل توجهی با تاخیر دیدند

Call Now Button