محسن عاشوری، بازیکن اسبق تیم پرسپولیس به کانادا مهاجرت کرد

محسن عاشوری بازیکن اسبق تیم پرسپولیس سرمربی تیم خیبر خرم آباد و بادران تهران به کانادا مهاجرت کرد.

او در سال های اخیر موفق شده بود تیم خوشه طلایی را به لیگ یک برساند و در در حالی که با تیم بادران تهران در آستانه صعود به لیگ برتر قرار داشت، در هفته های پایانی جای خود را به امید رضا روانخواه داد.

او در فصل اخیر لیگ غایب بود که با توجه به کارنامه ی موفقش غیبتش محسوس بود. حال در خبرها آمده است که برای ادامه ی زندگی به کانادا مهاجرت کرده است.

محسن عاشوری د رتیم پرسپولیس نیز بازیکن موفقی بود. پاس های او آنقدر دقیق و میلی متری بود که به او مهندس می گفتند. فرشاد پیوس با پاس های محسن عاشوری گل های زیادی را در لیگ به ثمر رسانده بود.

Call Now Button