یک سنجاب برق 9 هزار مشتری در نورث ونکوور را قطع کردند

روز شنبه، برق از ساعت 10:48 صبح برای 9030 مشتری در مناطق Lynnmour، Lynn Creek، West Lynn و Grand Boulevard East قطع شد. BC Hydro گفت، برق تا ساعت 12:15 بعد از ظهر دوباره وصل شد.

سخنگوی BC Hydro گفت: علت این قطعی برق یک سنجاب بود که موفق شد وارد پست برق شود و مدار را قطع کند. هنگامی که خدمه ما به سنجاب کمک کردند تا از تاسیسات خارج شود، ما توانستیم برق را به مشتریان بازگردانیم.

Call Now Button