بازگشت کارمندان فدرال به دفاتر کار

دولت فدرال طرح بازگشت کارمندان به دفاتر کار را در اتاوا و گتینو آغاز کرد.

کارمندان فدرال در بخش اصلی خدمات دولت که به دلیل همه‌گیری کووید-19 از خانه کار می‌کردند، با اجرای این طرح باید حداقل دو تا سه روز در هفته در محل کارشان حضور داشته باشند.

مونا فورتیه، رئیس هیئت خزانه‌داری، طرح بازگشت به دفتر را در اواسط دسامبر اعلام کرد. اما اتحادیه‌های فدرال گفتند فضای کاری کافی برای بازگشت کارمندان فدرال به دفاتر وجود ندارد، زیرا دولت فدرال به منظور کوچک‌سازی دولت، ساختمان‌های زیادی را از دست ‌داده است.

جنیفر کار، رئیس مؤسسه حرفه‌ای خدمات عمومی کانادا گفت، برخی از کارمندانی که به اداره آمار کانادا بازگشته‌اند، دیگر فضاهای اداری سابقشان را ندارند و برخی ناچارند در کافه تریا یا ناهارخوری کار کنند.

مؤسسه حرفه‌ای خدمات عمومی و انجمن کارمندان حرفه‌ای کانادا از دولت خواست، برنامه‌ی بازگشت کارکنان به دفاتر را در این شرایط متوقف کند، زیرا سلامت و ایمنی آنها به خطر افتاده و بهره‌وری آنها پایین می آید.

ادارات فدرال تا پایان ماه مارس فرصت دارند، طرح بازگشت به دفاتر را به طور کامل اجرا کنند. آن دسته از کارکنان دولتی که به ادارات بازنمی‌گردند، به‌صورت موردی بررسی خواهند شد.

Call Now Button