شرکت‌ها , مصرف‌کنندگان کانادا منتظر رکود اقتصادی هستند

نتایج یک نظرسنجی از سوی بانک مرکزی کانادا نشان داد، بیش از ۷۰ درصد از مصرف‌کنندگان و دو سوم از شرکت‌های تجاری منتظر رکود اقتصادی در ۱۲ ماه آینده هستند.

این نظرسنجی‌ همچنین نشان داد، یک‌سوم از شرکت‌های پاسخ دهنده پیش‌بینی کرده‌اند، میزان فروششان در طی سال جاری به علت افزایش نرخ بهره، کاهش خرید خانوارها و نگرانی مردم از رکود اقتصادی کاهش پیدا کند.

از سوی دیگر بیشتر شرکت ها رکود اقتصادی آینده را خفیف پیش بینی کرده و حدود ۷۰ درصد از شرکت‌های پاسخ دهنده می گویند، در ۱۲ ماه آینده نرخ فروششان ثابت خواهد بود و یا افزایش خواهد یافت.

اما با وجود این پیش بینی ها ۱۰۴ هزار فرصت شغلی در ماه دسامبر در کانادا ایجاد شده است.

پدرو آنتونس، اقتصاددان ارشد Conference Board of Canada گفت، ما در ماه‌های آینده دیگر شاهد رکودهایی که در گذشته داشتیم نخواهیم بود به همین دلیل با کاهش نرخ بیکاری نیز روبرو هستیم.

این نظرسنجی نشان داد، اکثر مصرف‌کنندگان کانادایی در دسترسی به اعتبارات بانکی با مشکل مواجه هستند. کارکنان نیز از افزایش درآمد خود ناامید شده و نیمی از شاغلین معتقدند درآمدشان پاسخگوی تورم‌های آینده کشور نخواهد بود.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان داد، اغلب کانادایی ها در مواجه با تورم بالا، خودشان را با کاهش هزینه‌های سفر، مواد غذایی و تفریحات دیگر با شرایط منطبق می کنند.

۴۴ درصد از پاسخ دهندگان نیز گفتند، با افزایش تورم در پرداخت صورت‌حساب‌هایشان با مشکل مواجه خواهند شد.

Call Now Button