رشد اقتصادی کانادا در ماه نوامبر

با وجود افزایش نرخ بهره در کانادا در پایان سال ۲۰۲۲، این در نوامبر سال گذشته ۱.۶ درصد رشد اقتصادی داشته است.

میزان رشد اقتصادی کانادا در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲، ۲٫۹ درصد بوده که از میزان رشد اقتصاد کشور در سه‌ماهه چهارم سال گذشته کمتر است.

ناتان جانزن، دستیار اقتصاددان ارشد RBC دراین‌رابطه گفت: اگرچه ما در سه ‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم، اما رشد اقتصاد کشور به‌وضوح کاهش داشته است، زیرا بسیاری از تأثیرات افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی کانادا تا به امروز، هنوز به طور کامل روی قدرت خرید خانوارها تأثیر نگذاشته است. تأثیرگذاری کامل آن معمولاً بین ۱۲ ماه تا ۱۸ ماه طول می‌کشد.

به گفته ی مرکز آمار کانادا، رشد اقتصاد کشور، در ماه نوامبر شاهد ۰٫۱ درصد رشد بوده و رشد تولید ناخالص داخلی در این ماه در بخش‌های عمومی، حمل‌ونقل و انبارداری و امور مالی و بیمه صورت گرفته است.

بسیاری از اقتصاددانان رکود خفیفی را برای سال ۲۰۲۳ را پیش‌بینی می‌کنند. بااین‌حال، انتظار می‌رود اقتصاد کانادا در نیمه دوم سال بهبود یابد.

Call Now Button