بریتیش کلمبیایی ها مخالف بازگشت محدودیت های کووید 19 هستند

بر اساس یک نظرسنجی آنلاین که در میان 800 نفر از ساکنان بریتیش کلمبیا انجام گرفت، 62 درصد از شرکت‌کنندگان گفتند، مخالف بازگرداندن محدودیت های دوران همه گیری هستند زیرا اکنون جامعه در شرایطی متفاوت از ابتدای پاندمی قرار دارد.

18 درصد از بریتیش کلمبیایی ها نیز خواهان اقدامات بهداشتی سخت‌تری برای جلوگیری از انتقال بیماری هستند. نه درصد از شرکت‌کنندگان نیز معتقدند کل جریان کووید 19 یک فریب  برنامه ریزی شده بوده است.

بر اساس مناطق مختلف، ساکنان مترو ونکوور با 20 درصد بالاترین میزان درخواست بازگشت مقررات سختگیرانه و پس از آن ونکوور آیلند (19 درصد)، جنوب بریتیش کلمبیا (15 درصد) ، Fraser Valley با (13 درصد) و مناطق شمالی استان (11 درصد) قرار دارند.

شرکت کنندگان در مقابل سوال آیا معتقدند کووید-19 یک تهدید واقعی است یا خیر،  69 درصد پاسخ مثبت دادند که 12 درصد کمتر از نظرسنجی قبلی  در مارچ 2021 است.

در این نظرسنجی همچنین از بریتیش کلمبیایی‌ها در مورد نحوه مدیریت همه‌گیری توسط اعضای خانواده، دولت و رسانه‌ها سوال شد. حدود 80 درصد گفتند از نحوه مدیریت خانواده هایشان راضی هستند، حدود 70 درصد از نحوه مدیریت دوستان خود نیز راضی بودند. همچنین اکثریت بریتیش کلمبیایی‌ها از روشی که شهرداری ها (56 درصد) و دولت استانی در ویکتوریا (55 درصد) این همه‌گیری را مدیریت کرده‌اند، راضی هستند.
52 درصد از پاسخ دهندگان گفتند پوشش تلویزیونی اخبار و مسائل مربوط به کووید 19 رضایت بخش بود، در حالی که  میزان رضایت از رادیو (48 درصد) و روزنامه ها (48 درصد) کمتر بود.

Call Now Button