کاهش میزان فروش آبجو در کانادا

بر اساس گزارش جدید سازمان آمار کانادا، حجم آبجو و مشروبات الکلی فروخته شده در کانادا در سال گذشته به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۴۹ رسیده است.

بر اساس این گزارش، روند کاهشی فروش آبجو در کانادا از اواسط دهه ۱۹۷۰ آغاز و بین آوریل ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲ میزان فروش آبجو در این کشور ۲.۸ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش میزان فروش مشروبات الکلی در سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش داشته و در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نیز ۴.۰ درصد کاهش یافته ‌است.

این گزارش نشان داد، آبجو، با وجود کاهش فروش قابل توجه، همچنان محبوب‌ترین نوشیدنی الکلی در بسیاری از نقاط کانادا است. ولی در کبک و بریتیش کلمبیا فروش شراب از آبجو پیشی گرفته است.

ارزش کل فروش این دو محصول در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است.

فروش کلی الکل بر اساس حجم سال گذشته در کانادا ۱.۲ درصد کاهش یافت که اولین کاهش از سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ و بزرگترین کاهش در بیش از یک دهه است.

به گفته اداره آمار کانادا، افزایش ارزش فروش الکل در سال گذشته ناشی از تورم بوده است.

Call Now Button