توقف رشد اقتصادی کانادا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۲

گزارش جدید مرکز آمار کانادا نشان داد، اقتصاد کانادا در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ به هیچ وجه رشد نکرده و در ماه دسامبر نیز ضعیف بوده است. کاهش در این فصل، پس از پنج فصل متوالی رشد اقتصاد رخ داده که عمدتاً به دلیل حضور کمرنگ صاحبان کسب ‌وکار و خانواده‌ها در پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

میزان رشد اقتصادی کانادا در ماه دسامبر، ۰.۱ درصد بالاتر از ماه نوامبر بوده است.

در این مدت، مخارج تجاری ماشین‌آلات و تجهیزات برای دومین فصل متوالی ۷.۸ درصد کاهش یافت.

همچنین میزان سرمایه‌گذاری مسکن در فصل آخر سال گذشته ۲.۳ درصد کاهش یافت و این سومین کاهش متوالی فصل بود. این رکود تحت تأثیر سرعت بی‌سابقه افزایش نرخ بهره بانکی رخ داده است.

در سال ۲۰۲۲ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کانادا بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت.

استفان براون، یکی از اقتصاددان Capital Economicsگفت، در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۲، اقتصاد کانادا به معنی واقعی دچار رکود و این بدترین وضعیت مورد انتظار بانک مرکزی کانادا بود.

رویس مندز، اقتصاددان Desjardins گفت: آخرین آمار تولید ناخالص داخلی کانادا به بانک مرکزی کانادا این امکان را می‌دهد که نرخ‌های بهره را در نشست بعدی سیاست‌گذاری خود در ماه مارس حفظ کند.

Call Now Button