لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در نقاط مختلف جهان

اولین فروردین ماه، مصادف با جشن نوروز و آغاز سال نوی خورشیدی ایرانی است. این یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانی است که در کشورهای مختلف جهان، توسط افراد مختلف جشن گرفته می‌شود.

لحظه تحویل سال، یکی از مهم‌ترین ثانیه‌های سال است که مردم به دنبال اطلاع از زمان دقیق آن هستند. با ما همراه باشید تا لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ در نقاط مختلف جهان را بدانید.

سال ۱۴۰۲ در ساعت ۵۴ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد روز سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ هجری شمسی، مطابق ۲۸ شعبان ۱۴۴۴ هجری قمری و ۲۱ مارس ۲۰۲۳ میلادی تحویل خواهد شد.

لحظه تحویل سال نو در نقاط مختلف کانادا

لحظه تحویل سال به وقت تورنتو، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 17:24:28 )

لحظه تحویل سال به وقت مونترال، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 17:24:28 )

لحظه تحویل سال به وقت ونکوور، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 14:24:28)

لحظه تحویل سال به وقت کبک، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 17:24:28)

لحظه تحویل سال به وقت اتاوا، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۷ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 17:24:28)

لحظه تحویل سال به وقت کلگری و ادمونتون، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۵ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 15:24:28)

لحظه تحویل سال به وقت وینی پگ، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت ۱۶ و ۲۴ دقیقه و ۲۶ ثانیه ( 16:24:28)

لحظه تحویل سال به وقت ساسکاچوان، روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳ در ساعت 15 و ۲۴ دقیقه و ۲8 ثانیه ( 15:24:28)

لحظه تحویل سال در پایتخت برخی از کشورهای مختلف جهان :

لحظه تحویل سال تحویل به وقت پاریس، ساعت ۲۳:۲۴ روز سه شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت نیویورک، ساعت ۱۶:۲۴ روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت لس آنجلس، ساعت ۱۴:۲۴ روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت کالیفرنیا، ساعت ۱۳:۲۴ روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت رم، ساعت ۲۲:۲۴ روز دو شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت شانگهای، ساعت ۵:۲۴ روز سه شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت لندن، ساعت ۲۲:۲۴ روز دوشنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت بانکوک، ساعت ۴:۲۴ روز سه شنبه ۲۱ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت برلین، ساعت ۲۲:۲۴ روز دو شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

لحظه تحویل سال تحویل به وقت برلین، ساعت ۲۲:۲۴ روز دو شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۳

Call Now Button