نمایشگاه Marvel Avengers مجددا بازگشایی شد

نمایشگاه Marvel Avengers STATION از جمعه 24 مارس باز شده است.

Hailey Price نماینده روابط عمومی نمایشگاه گفت: خوشحالیم که اعلام کنیم این نمایشگاه مجددا بازگشایی و به فعالیت عادی خود باز می گردد.

به گفته Cole Wagner مسئول روابط عمومی شهرداری، این نمایشگاه در 17 مارس به دلیل آنچه که شهرداری Burnaby به عنوان “تخلفات متعدد آیین نامه ای” توصیف کرده بود، بسته شد.

در توییت قبلی از این شهرداری آمده است، این نمایشگاه بدون دریافت مجوز ساختمانی برپا شده است و با بازرسی شهرداری، چندین مورد ایمنی ساختمان و کد آتش نشانی شناسایی شد. بنابراین، سازمان آتش نشانی به آنها دستور توقف فعالیت داد.

مهمانانی که تحت تأثیر بسته شدن قرار گرفته‌اند می‌توانند به خدمات مشتری به آدرس hello@AvengersStationCanada.com ایمیل بزنند. خرید بلیت از طریق سایت نمایشگاه امکان پذیر است.

Call Now Button