بعضی والدین از توزیع برچسب‌های فضای امن در مدارس کاتولیک ناراضی هستند 

برخی از معلمان از برچسب های فضای امن برای پذیرش جامعه دگرباشان استفاده می کنند، اما در منطقه یورک، برخی از والدین با حضور در شورای مدارس کاتولیک آن را محکوم و می گویند این برچسب ها با اعتقادات مذهبی آنها در تناقض است.

در جلسه شورای مدارس کاتولیک در ماه فوریه، مادر یک پسر تراجنسیتی نسبت به نظراتی که والدین دیگر در مورد برچسب های فضای امن بیان کردند، خشمگین شد.

پلیس به این جلسه فراخوانده شد تا والدینی را که در مورد همجنسگرا هراسی و ترنس هراسی صحبت می کردند، متفرق کند.

پدر یکی از دانش آموزان گفت: ما همه باید به وظیفه خود عمل کنیم. آنچه ماه گذشته اینجا از هر دو طرف دیدیم، نفرت انگیز بود.

مدیر مدرسه دومنیک اسکوگلیا گفت، مطالعه ای که اخیرا منتشر شده نشان می دهد 77 درصد جوانان ترنس به طور جدی به خودکشی فکر می کنند. برای کاتولیک هایی که معتقدند جان انسان ها مقدس است، این اعداد غیرقابل قبول است.

انجمن معلمان  مدارس کاتولیک انگلیسی انتاریو برچسب‌ های فضای امن را در ژانویه توزیع کرد. شورای مدارس ملزم به تایید آنها نبود اما حمایت خود را از این معلمان اعلام کرد.

شورای مدارس اعلام کرد که از رفاه همه کودکان حمایت می کند و در حال بررسی موضوع برافراشتن پرچم رنگین کمانی در سال جاری است.

Call Now Button