چهار مورد از کسور نادیده گرفته شده برای درج در اظهارنامه مالیاتی

کمک‌های طرح پس‌انداز بازنشستگی ثبت‌شده (RRSP) و کسور مراقبت از کودک، بزرگ‌ترین آیتم‌های کاهش درآمد خالص در اظهارنامه‌های مالیاتی هستند، که می‌توانند کانادایی‌ها را به سمت یک گروه مالیاتی پایین‌تر سوق دهند. کارشناسان مالیاتی می گویند، اما فرصت های نادیده گرفته شده ی بیشتری برای کاهش این درآمد خالص وجود دارد.

Kevin Burkett شریک Burkett & Co. Chartered Professional Accountants در ویکتوریا، می گوید: کسرها مهم هستند و در مقوله ای متفاوت از اعتبارات قرار می گیرند. در بسیاری از موارد، کسرهای موجود نشان می دهد که چگونه برنامه ریزی مالیاتی با سرمایه گذاری های مورد استفاده همپوشانی دارد.

در اینجا چهار کسر مالیاتی که ممکن است مالیات دهندگان در اظهارنامه مالیاتی خود نادیده بگیرند، آورده شده است.

استفاده از RRSP های همسر برای تقسیم درآمد
Burkett می گوید، RRSPهای همسر به این صورت عمل می کنند یکی از همسران کمک RRSP را انجام می دهد، اما پول به نام همسر کم درآمد به حساب می رود.

او خاطرنشان می کند: مزایای این کار این است که در درازمدت، می توانید آن را به عنوان درآمد برای همسر کم درآمدتر جذب کنید.

قانون مالیاتی که در سال 2017 معرفی شد، توانایی بسیاری از صاحبان مشاغل ثبت شده را برای تقسیم درآمد با همسرانشان محدود کرد. این قوانین شامل چندین استثنا بود، از جمله زمانی که صاحب کسب و کار بالای 65 سال سن داشته باشد.

Burkett می گوید، RRSP های همسر ممکن است برای کسانی که زیر 65 سال دارند برای دستیابی به درجاتی از تقسیم درآمد، موثر باشد.

هزینه های پرداختی به مشاوران
آیا هزینه هایی که مشتریان به مشاوران می پردازند کسر مالیات هستند؟ Wilmot George معاون برنامه ریزی مالیات، بازنشستگی و املاک در CI Global Asset Management در تورنتو، می گوید پاسخ کوتاه این است که بستگی دارد.

به عنوان مثال، مالیات دهندگان نمی توانند کمیسیون های پرداخت شده برای سرمایه گذاری ها یا هزینه های مشاوره ای را که در حساب های ثبت شده ارائه می شود، مطالبه کنند. اما اگر آنها یک حساب ثبت نشده دارند که در آن به مشاور برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌هایشان پول پرداخت می کنند، می‌توان آن هزینه‌ها را تحت عنوان «هزینه‌های حمل، هزینه‌های بهره و سایر هزینه‌ها» – ردیف 22100 در اظهارنامه مالیاتی مطالبه کرد.

در مورد هزینه های پرداخت شده برای برنامه ریزی مالی چطور؟ George می گوید متأسفانه، آنها واجد شرایط ادعا نیستند.

کارمزد برای وام گرفتن پول برای سرمایه گذاری
George خاطرنشان می کند: برای حساب های ثبت نشده، سود پرداختی بابت استقراض پول برای مقاصد سرمایه گذاری عموماً قابل کسر مالیات است.

او می‌گوید: اگر پول برای ایجاد درآمد سرمایه‌گذاری، بهره، سود سهام، درآمد اجاره … تا زمانی که پتانسیل کسب درآمد از سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، استفاده ‌شود، می‌توان آن را در بخش حق‌الزحمه‌های مشاور ادعا کرد.

هزینه های جابجایی
George می گوید، مالیات دهندگان می توانند هزینه های حمل و نقل، انبارداری، بیمه سفر، هزینه های سفر و سایر موارد مرتبط خود را در صورت جابجایی حذف کنند، اما برخی شرایط و ضوابط خاص در مورد اینکه چه کسی واجد شرایط است وجود دارد.

او می‌گوید: این مهم است که چقدر و برای چه هدفی جابجا می شوید.

او می گوید، شرایط اصلی برای این کسر این است که فرد برای کسب درآمد برای یک کارفرما، رفتن به مدرسه به طور تمام وقت یا راه اندازی یک تجارت جابجا شود.

نکته مهم دیگر این است که این جابجایی باید حداقل 40 کیلومتر تا محل کار یا مدرسه جدید شما فاصله داشته باشد.

Call Now Button