تنهایی معادل کشیدن ۱۲ سیگار در روز به بدن آسیب می زند

دکتر Vivek Murthy رئیس نظام پزشکی آمریکا می گوید، خطر هر روز تنهایی معادل خطر کشیدن ۱۲ عدد سیگار در روز است. وی با اشاره به شیوع تنهایی در میان آمریکایی‌ها گفت، تنهایی مثل گرسنگی و تشنگی است و با احساس تنهایی بدن همان علائمی را نشان می دهد که هنگام نیاز به چیزی برای بقا نشان می دهد.

تعداد خانوارهای تک نفره آمریکا در ۶۰ سال گذشته دو برابر شده و بعد از شروع پاندمی کووید، بحران تنهایی گسترش پیدا کرده است.

Murthy از همه کارفرمایان، سازمان‌های اجتماعی و خانواده‌ها خواست برای حل این مشکل دست به کار شوند.

Call Now Button