تصادف یک دوچرخه سوار با خرس سیاه در بریتیش کلمبیا

یک دوچرخه‌ سوار به نام کوین میلنر 30 ساله که در یک مسیر صاف و هموار جنگلی در نورث ونکوور مشغول رکاب زدن بود ناگهان با یک خرس سیاه برخورد کرد.

کوین می گوید، در این مسیر آهوهای زیادی وجود دارد و فکر همیشه می کردم شاید روزی با یکی از آنها برخورد کنم اما هیچ وقت به یک خرس سیاه فکر نمی کردم.

وی گفت: پس از تصادف با این خرس من به هوا پرت شدم و زخمی روی زمین افتادم. چند دقیقه بعد دوچرخه سوار دیگری به نام سم با دوچرخه برقی وارد مسیر شد و در حالی که نگران حضور خرس در اطراف بود سعی کرد به من کمک کند.

سم در کنار کوین ماند و دو زن با اتومبیلشان برای پیدا کردن آنتن موبایل و تماس با 911 راه افتادند. اما وقتی سم و کوین منتظر آن دو زن بودند، خرس برگشت.

کوین گفت، خرس به ما نگاه می کرد و هوا را بو می کشید. انگار فقط کنجکاو بود، در همین حین، سم شروع کرد به داد زدن تا خرس رو بترساند. و من ناگهان فهمیدم که نمی توانم منتظر کمک بشینم. سم من را سوار دوچرخه برقی کرد و با هم به محوطه پارکینگ تریل رفتیم و منتظر آمبولانس ماندیم.

کوین به دلیل شکستگی استخوان کتف، کبودی و کوفتگی ماهیچه ها در بیمارستان Lions Gate تحت درمان است.

سم  می گوید: من به دل جنگل زدم تا از ترافیک و خیابان ها دور باشم اما نمی دانستم با یه خرس برخورد می کنم. به نظر می آید دوچرخه سواری در خیابان امن تر باشد.

Call Now Button