میزان بدهکاری خانواده های کانادایی بیشتر از بقیه کشورهای گروه ۷ است

گزارش جدید شرکت وام و مسکن کانادا نشان داد، میزان بدهکاری خانواده های کانادایی بیشتر از بقیه کشورهای گروه ۷ و مبلغ بدهی آنها بیشتر از تولید ناخاص ملی کشور است.

آلد اب یورورث، معاون اقتصادیCMHC می گوید، اقتصاد کانادا با افزایش بدهی خانواده های کانادایی در معرض خطر قرار دارد. میزان بالای بدهی خانواده های کانادایی اقتصاد کانادا را در برابر هر بحران اقتصادی جهانی آسیب پذیر می کند و ممکن است همان اتفاقی بیفتد که در سال های 2007 و 2008 در ایالات متحده افتاد.

در این گزارش آمده است، جمع بدهی خانواده ها اکنون به 107 درصد تولید ناخالص داخلی کانادا رسیده است. در سال 2008، بدهی خانواده ها در کانادا 80 درصد تولید ناخالص داخلی کشور، در سال 2010 به 95 درصد و در طول دوران پاندمی به 100 درصد رسید.

در مقابل، بدهی خانواده ها در ایالات متحده از 100 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به حدود 75 درصد در سال 2021 کاهش پیدا کرده است. این نسبت در کشورهایی مانند بریتانیا و آلمان نیز کاهش یافته است.

گزارش CMHC دومین گزارش در چند هفته اخیر است که زنگ خطر را در مورد میزان بدهی خانواده های کانادایی به صدا در آورد. واحد فایننشیال سیستم رویوی بانک مرکزی کانادا هفته گذشته هشدار داد، هزینه زیاد وام مسکن خطر بزرگی برای اقتصاد کانادا در سال های آینده محسوب می شود.

در این گزارش آمده است، ما نشانه‌ های هشدار را می‌ بینیم، افراد بیشتر و بیشتری با مشکلات مالی مواجه می ‌شوند. پرداخت بدهی برای بسیاری از دارندگان وام مسکن دشوار شده است.

بر اساس این گزارش، 75 درصد بدهی خانواده های کانادایی مربوط به وام مسکن است و برای حل این مشکل باید به بازار مسکن توجه کرد.

یورورث می گوید، با افزایش قیمت مسکن در کانادا، خانواده ها بیشتر بدهکار می شوند که باعث افزایش کل بدهی اقتصاد می شود. ارزان کردن مسکن در درازمدت به کاهش بدهی خانواده های کانادایی می انجامد.

بنجامین تال، اقتصاددان CIBCمی گیود، افزایش مهاجرت در مقطع کنونی، توجهات را به این مشکل جلب کرده و دولت های استانی، شهری و فدرال باید هر کاری که می توانند برای ساخت واحدهای مسکونی بیشتر انجام دهند.

Call Now Button