بیش از هزار کانادایی از اداره مالیات کانادا شکایت کرده اند

با آغاز پاندمی کرونا، دولت کانادا میلیارد ها دلار کمک خود را به افراد و کسب‌وکارها پرداخت کرد. در همان زمان اعلام شد کمک به همه ی افرادی که درخواست دهند پرداخت خواهد شد اما صحت این پرداخت ها در آینده بررسی می شود.

در ماه های اخیر اداره مالیات کانادا روند راستی‌آزمایی را آغاز کرده اما اشتباهات زیادی نیز داشته که باعث شده تاکنون بیش از هزار نفر از این نهاد شکایت کنند.

بررسی ده‌ها مورد از این شکایات نشان می‌دهد بسیاری از این افراد وارد جنگی کاملا نابرابر با دولت و قانونی که خود دولت وضع کرده شده اند. اما جالب اینجاست که ده‌ها نفر توانسته‌اند در این جنگ پیروز شوند.

سخنگوی اداره مالیات گفت، ۱,۰۴۶ نفر در مورد مزایای کرونا به دادگاه شکایت برده‌اند که این شامل شکایاتی که حکم دریافت کرده و پایان یافته‌اند و نیز شکایاتی که هنوز در حال رسیدگی هستند، می شود. بیشتر این افراد در اوایل سال ۲۰۲۲ پرونده تشکیل دادند و توانستند دادگاه‌ها را به نفع خود خاتمه دهند. برخی از افراد هم رای “بازبینی مجدد و کامل” پرونده در اداره مالیات را گرفته اند.

حسابرس کل کانادا در سال ۲۰۲۲ گزارش داد، پرداخت‌های دولت در زمان کرونا به افراد و مشاغل بالغ بر ۲۱۱ میلیارد دلار بوده است. از این میزان ۴.۶ میلیارد دلار به افرادی داده شده که واجد شرایط نبودند و بیش از ۱۵ میلیارد دلار نیز به مشاغلی اختصاص یافته که درآمد آن‌ها در زمان کانادا به اندازه مشخص شده کاهش پیدا نکرده بود.

Call Now Button