پاری‌سن‌ژرمن و الهلال برای انتقال امباپه توافق کردند

باشگاه پاری‌سن‌ژرمن پیشنهاد الهلال عربستان برای جذب امباپه را پذیرفت.

الهلال پیشنهادی ۳۰۰ میلیون یورویی برای جذب داده بود. نکته قابل تامل دستمزد عجیب ستاره فرانسوی در صورت انتقال به لیگ عربستان است.

دستمزد امباپه ۷۰۰ میلیون یورو در سال خواهد بود.

Call Now Button