BC Coroners Service عرضه مواد مخدر غیرقانونی را عامل مرگ 184 نفر در ماه جون می داند

خدمات پزشکی قانونی BC می گوید، 184 نفر در این استان در ماه جون به دلیل عرضه مواد سمی و غیرقانونی، جان خود را از دست دادند. این مواد جان بیش از 1200 نفر را در نیمه اول سال جاری گرفته است.

Lisa Lapointe رئیس پزشکی قانونی می گوید، فنتانیل غیرقانونی عامل اصلی ایجاد بحران در شهرهای بزرگ و کوچک در سراسر بریتیش کلمبیا است.

Lapointe می‌گوید، بحران مصرف بیش از حد یک وضعیت اضطراری بهداشتی است که بر همه افرادی که داروهای خود را از بازار غیرقانونی تهیه می‌کنند، تأثیر می‌گذارد و محدود به یک محله یا جمعیت نیست.

سازمان پزشکی قانونی می گوید، 90 درصد از کل داروهای آزمایش شده در ماه جون وجود فنتانیل را نشان می دهند و سه چهارم نمونه ها از نظر یک محرک مثبت بوده اند.

Jennifer Whiteside وزیر بهداشت روان و اعتیاد می‌گوید، این مرگ‌ها خسارات جبران‌ناپذیری هستند و از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی و سایر امدادگران اولیه برای کارشان در جلوگیری از مرگ‌ومیر بیشتر تشکر کرد.

Call Now Button