یک چهارم از کانادایی‌ها ممکن است در سال آینده کار فعلی خود را ترک کنند

بر اساس نظرسنجی Hopes and Fears توسط شرکت PwC Canada که در میان 2 هزار نفر انجام گرفته، 23 درصد از کارمندان کانادایی آماده‌ هستند در سال آینده کار خود را ترک کنند.

افزایش هزینه‌های زندگی، حجم کاری سنگین‌تر و انقلاب هوش مصنوعی و حقوق‌های پرداخت‌ نشده کانادایی‌ها را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار داده است و آنها را وادار به سنجش موقعیت فعلی شان می کند.

42 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند در حال حاضر توانایی امرار معاش دارند، اما نمی‌توانند پول خود را پس‌انداز کنند. در مورد حجم کاری تنها 22 درصد گفتند حجم کاری‌شان در مقایسه با سال گذشته تغییر نکرده است. این آمار نشان از استعفای انبوهی از کارمندان در مدت زمان کوتاه دارد.

در سال آینده انتقال مهارت‌های کارکنان نیز خواهیم بود. کارکنان کانادا از این پس باید با هوش مصنوعی رقابت خواهند کرد و برای اثبات توانایی‌هایشان به شایستگی‌های بسیار بیشتری نیاز خواهند داشت. 54 هزار کارمند که در یک نظرسنجی در رابطه با هوش مصنوعی شرکت کرده بودند، 52 درصد پیش بینی‌کردند هوش مصنوعی در پنج سال آینده تاثیر مثبتی بر کارشان خواهد داشت و 31 درصد گفتند این تکنولوژی باعث افزایش بهره‌وری و کارایی‌شان می‌شد. 27 درصد هم گفتند، هوش مصنوعی دروازه جدیدی برای یادگیری مهارت‌های جدید خواهد بود.

Call Now Button