احتمال افزایش قیمت بنزین در این هفته

قیمت بنزین احتمالا در این هفته افزایش خواهد یافت و رانندگان کانادایی می توانند انتظار داشته باشند قیمت تا پاییز تقریبا به لیتری 2 دلار برسد.

با وجود مشکلات بسیاری از کانادایی ها با افزایش هزینه های زندگی و فشار مالی، افزایش قیمت بنزین می تواند چالش های بیشتری ایجاد کند.

انجمن اتومبیل کانادا (CAA)می گوید، به طور معمول قیمت بنزین در ماه‌های پاییز و زمستان به دلیل روزهای کوتاه‌ تر و آب ‌و هوای نامناسب کاهش می‌یابد و در بهار و تابستان که الگوی فصلی رانندگی تغییر می کند، قیمت بنزین افزایش می یابد. اما به نظر می رسد امسال پاییز متفاوت باشد.

گزارش ها نشان می دهند، قیمت بنزین به دلیل ضعیف شدن دلار کانادا لیتری 28 سنت و به دلیل مالیات کربن دولت فدرال لیتری 14 سنت افزایش می یابد.

در ماه جون گذشته و با لغو محدودیت های کووید-19 قیمت بنزین به لیتری 2.15 دلار رسید. اما کارشناسان می گویند، قیمت بنزین در سال جاری به این قیمت نخواهد رسید.

Call Now Button