بی‌ادب‌ترین و مودب‌ترین شهرهای کانادا در یک استان قرار دارند

دو شهر در جنوب انتاریو، رتبه‌ اول بی‌ادب‌ترین و مودب‌ترین شهرهای کانادا را به خود اختصاص داده اند.

وان انتاریو بی‌ادب‌ترین و مارکام انتاریو به عنوان مودب ترین شهر کانادا نام گرفته اند، هر دو این شهرها در منطقه یورک قرار دارند.

برای تهیه این فهرست، یک نظرسنجی از سوی شرکت Preply در میان 1500 کانادایی در 44 شهر انجام شد که یک شرکت مستقر در ایالات متحده است.

در فهرست بی‌ادب‌ترین شهرهای کانادا، کوکیتلام بریتیش کلمبیا در رتبه دوم و برامپتون انتاریو در رتبه سوم و پس از آنها سوری بریتیش کلمبیا، وینزور انتاریو، تاندر بِی انتاریو، رجینا، ادمونتون، سادبری و وینیپگ قرار دارند.

بی‌ادب‌ترین شهرهای تورنتو نیز به ترتیب، وان، برامپتون، تورنتو، میسیساگا، ریچموند هیل، برلینگتون، اوشاوا، اوکویل و مارکام بودند.

در فهرست مودب‌ترین شهرها، مارکام رتبه اول، سَگِنه کبک دوم و کیپ برتون در نوا اسکوشیا در رتبه سوم قرار گرفتند و پس از آن چَتم کِنت انتاریو، لِویس و کبک سیتی در کبک، سنت کاترینز، اوکویل، کینگستون و لندن انتاریو قرار دارند.

برخی از متداول‌ترین رفتارهای بی‌ادبانه شامل، زبان بدن منفی، حرف زدن با تلفن همراه در مکان‌های عمومی، عدم تشکر رانندگان بعد از راه دادن به آنها، تشکر نکردن از راننده هنگام پیاده شدن از وسایل نقلیه عمومی و عدم احترام به حریم و فضای شخصی افراد عنوان شده اند.

این نظرسنجی همچنین پرسیده شده مردم چه شهرهایی بیشتر عذرخواهی می کنند. ساکنان برلینگتون انتاریو با 18 عذرخواهی در روز بیشترین تعداد عذرخواهی را به خود اختصاص داده اند. پس از آن اوکویل انتاریو با 15 بار عذرخواهی در روز و لونگوی کبک و گوئلف انتاریو با 14 عذرخواهی در روز در رده سوم قرار گرفتند.

و اگرچه این نظرسنجی به بررسی بی‌ادب‌ترین و مودب‌ترین شهرهای کانادا پرداخته اما در مجموع، کانادایی‌ها به عنوان مودب‌ترین افراد جهان شهرت دارند.

Call Now Button