نکته ایی برای زمان هایی که فرزندتان تلویزیون تماشا می کند

اگر می خواهید برای سرگرم کردن فرزندتان دقایقی تلویزیون را روشن کنید، بهتر است صدای آن تا حد ممکن کم باشد.

صدای بلند تلویزیون باعث می شود آستانه شنوایی کودک بالا برود و او دیگر صداهای آهسته را نخواهد شنید.

همچنین او عادت می کند صدا به گوش او برسد نه اینکه خودش سعی کند صداها را با دقت بشنود. که این موضوع تاثیر منفی بر روند یادگیری وی دارد.

صدای تلویزیون باید تا حدی کم باشد که کودک برای شنیدن آن نیاز به تمرکز کردن داشته باشد. با این کار او یاد می گیرد برای شنیدن صداها توجه کند که این موضوع به پیشرفت تحصیلی او در آینده کمک خواهد کرد.

Call Now Button