تمدید مهلت بازپرداخت وام CEBA

بسیاری کسب‌وکارهای کانادایی در دوران پاندمی کرونا، از دولت فدرال وام گرفته بودند.

در آن زمان هر کسب و کار کوچک می توانست از طریق برنامه وام اضطراری کانادا برای کسب و کارهای کوچک (CEBA) برای دریافت مبلغی تا سقف 60 هزار دلار درخواست دهد که در صورت بازپرداخت تا تاریخ معین تا سقف 20 هزار دلار آن بخشیده می شد.

دولت فدرال اعلام کرد، این مهلت از 31 دسامبر 2023 تا 18 ژانویه 2024 تمدید شده است. مشاغلی که قادر به پرداخت وام نیستند، تا پایان سال 2026 برای بازپرداخت آن با بهره فرصت دارند.

اخیرا گروه‌های تجاری کل کشور درخواست زمان بیشتری برای بازپرداخت وام کرده بودند و می گویند، 250 هزار شرکت در معرض تعطیلی قرار دارند.

فدراسیون بیزینس های مستقل کانادا CFIBمی گوید، تمدید یک ساله برای بازپرداخت وام راه حلی مفید است اما این طرح برای حمایت از مشاغلی که همچنان با مشکلات روبرو هستند، به اندازه کافی مفید نخواهد بود.

این سازمان گفت، 69 درصد از مشاغلی که وام CEBA را دریافت کرده اند، هنوز قادر به بازپرداخت آن نیستند. تعداد مشاغلی که این وام را تاکنون به طور کامل بازپرداخت کرده اند، 18 درصد کل دریافت کنندگان بوده است.

Call Now Button