۱۷۶ بورسیه تحصیلی کانادا به یاد قربانیان پروازPS752

ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا اعلام کرد، دولت فدرال ۱۷۶ بورسیه تحصیلی را به یاد ۱۷۶ مسافر کشته شده در پرواز PS752 راه اندازی خواهد کرد.

از میان ۱۷۶ مسافر این پرواز، ۵۵ نفر شهروند کانادا و ۳۰ نفر هم اقامت دائم کانادا را داشتند. هر کدام از این ۱۷۶ بورسیه به نام یکی از قربانیان، نام‌گذاری شده است.

این بورسیه‌ها هم برای دانشجویان کانادایی و هم برای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته شده اند و مطابق با رشته‌های تحصیلی جانباختگان این پرواز و یا رشته‌های مرتبط با جلوگیری از بروز فجایع هوانوردی هستند.

این برنامه به مدت پنج سال انجام خواهد شد و به طور متوسط ۲۵ هزار دلار برای هر بورسیه در نظر گرفته شده.

۸ ژانویه سالگرد کشته شدن مسافران پرواز PS752، روز ملی بزرگداشت قربانیان حوادث هوایی در کانادا نام‌گذاری شده است.

Call Now Button