کانادایی ها با استرس مالی مواجه هستند

نظرسنجی موسسه ملی حقوق و دستمزد نشان داد، کانادایی‌ها هنوز با تورم، افزایش نرخ بهره و هزینه‌های زندگی مواجه هستند و شرایط سخت مالی آنها را تحت فشار قرار می دهد.

این نظرسنجی که در میان 1500 کانادایی شاغل از جمله 81 درصد کارگران تمام وقت انجام گرفت، نشان داد، تعداد افرادی که از نظر مالی دچار استرس هستند در سال گذشته با 20 درصد افزایش به 37 درصد رسیده است.

بر اساس این نظرسنجی، پس انداز پول در حال حاضر دشوارتر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته است و 63 درصد شرکت کنندگان گفتند، کل دستمزد خود را خرج می کنند تا بتوانند از پس هزینه های زندگی برآیند.

55 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی نیز اعلام کردند، به دلیل افزایش هزینه های زندگی احساس انزوا می کنند و این بر نزدیکان آنها نیز تأثیر گذاشته است.

این نظرسنجی نشان داد، نیمی از متقاضیان شغل انتظار دارند شرکت‌ها محدوده حقوق و دستمزد را در آگهی شغلی اعلام کنند و 63 درصد گفته‌اند که اگر کارفرما اطلاعات حقوق را ارائه ندهد، خود را از فرآیند استخدام خارج می‌کنند.

گزارش موسسه ملی حقوق و دستمزد خاطرنشان کرد، اگرچه کسب درآمد بیشتر با افزایش حقوق یا داشتن شغل دوم به سلامت مالی کمک می کند اما در واقع این راه حل مشکل نیست. چیزی که می تواند به کاهش استرس افراد کمک کند، کاهش بدهی و تثبیت منبع درآمد است.

Call Now Button