برکه‌های تورنتو به رنگ سبز فسفری در آمده اند

اخیرا رنگ آب برکه‌ها و آبگیرهای تورنتو سبزتر و متفاوت تر از همیشه شده است.
این تغییر رنگ به دلیل استفاده کارشناسان شهرداری تورنتو از ماده رنگین‌کننده به وجود آمده است.
ماده dye توسط کارشناسان شهرداری برای مطالعه آب برکه‌ها و نحوه حرکت و پخش آنها به نقاط دیگر به آب ها اضافه می شوند.
کارشناسان شهری به این طریق سرعت حرکت و نفوذ آب‌هایی که بر اثر باران در آبگیرها جمع می‌شوند را اندازه گیری کرده و اگر لوله‌ها و کانال‌های انتقال این آب‌ها دچار شکاف و پوسیدگی شده‌ باشند، آن را پیدا و ترمیم می کنند.

Call Now Button