هدف نخست وزیر BC سركوب مجرمان خشن و سابقه دار است

David Eby نخست‌وزیر BC تغییراتی را اعلام کرد که به گفته او به ایمن‌تر کردن جوامع بریتیش کلمبیا کمک خواهند کرد. از جمله سیاست جدیدی در قبال وثیقه که قصد دارد مجرمان سایقه دار را پشت میله‌های زندان نگه دارد.
Eby گفت، این طرح دارای دو مسیر کلیدی است.
هدف یکی تقویت بخش اجرایی و دیگری تقویت خدمات مداخله ای برای کمک به مردم برای شکستن چرخه زندگی در داخل و خارج از زندان است.
Eby که به تازگی به عنوان نخست‌وزیر سوگند یاد کرده است گفت: دلسوزی، نگرانی و اقدام در مورد مسائل مربوط به سلامت روان و اعتیاد به این معنا نیست که باید رفتار مجرمانه یا خشونت مکرر را بپذیریم. همه سزاوار این هستند که در جامعه خود احساس امنیت کنند.
Kevin Falcon رهبر B.C. Liberal گفت، در حالی که برخی از اقدامات اعلام شده توسط Eby همان اقداماتی است که حزب او خواسته است، اما می‌توانست در هر نقطه از 5 سال و نیم گذشته انجام شود، زمانی که Eby دادستان کل بود.
Falcon گفت از زمانی که B.C. Liberals از Eby خواستند این دستور را اجرایی کند، تا به سیاست «گرفتن و رها کردن» مجرمان جنایی سابقه دار پایان دهد، تنها در ونکوور 900 نفر مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفته اند.
طرحی که یکشنبه اعلام شد شامل ایجاد تیم‌های واکنش هماهنگ است که برای اولین بار دو ماه پیش اعلام شد و شامل پلیس و 21 دادستان اختصاصی، 21 افسر مشروط، 21 پرسنل پشتیبانی و 9 ناظر اصلاحی است.
هدف این تیم‌ها نظارت بر پرونده‌های مجرمان مکرر پرخطر، انجام تحقیقات، ارائه اطلاعات برای نگهداری مجرمان مکرر خشن قبل از محاکمه، استفاده از این اطلاعات در صدور حکم و ارتقای توانبخشی از طریق ارجاع به خدمات است.
هیچ هزینه جدیدی برای تیم های پاسخگویی به مجرمان مکرر اعلام نشد، اما برخی دیگر از عناصر طرح Eby دارای بودجه ای بالغ بر 10.5 میلیون دلار بودند.
Eby گفت، هسته اصلی طرح ایمنی، هماهنگی بین کسانی است که در سیستم قضایی، سازمان های غیرانتفاعی، شهرها، دولت استانی و مردم بومی با هم کار می کنند.
او گفت، دولت استانی و وزارتPublic Safety مسئولیت نهایی طرح ایمنی را بر عهده خواهند داشت.
وی گفت، زمانی که بریتیش کلمبیایی‌ها در جوامع خود احساس امنیت بیشتری داشته باشند و زمانی که فرد در مضیقه، حمایت‌های مورد نیاز خود را دریافت کند، موفقیت یا نشانه‌ای از این است که استان در مسیر درست حرکت می‌کند.
این طرح ایمنی شامل یک صندوق 3 میلیون دلاری برای واکنش یکپارچه به بحران، توسط پلیس و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در جوامع سراسر بریتیش کلمبیا، معروف به Car teams است که در حال حاضر در جوامعی مانند ونکوور و North Shore وجود دارد.
این استان همچنین تیم های مراقبت از همتایان را که شامل متخصصان سلامت روان، مددکاران اجتماعی و پرستاران روانپزشکی هستند، که از نظر فرهنگی از افراد در بحران حمایت می کنند، گسترش خواهد داد.
10 مرکز دادگستری مخصوص افراد بومی دیگر ایجاد خواهد شد، تا از نظر فرهنگی حمایت مناسبی از مردم بومی درگیر در سیستم قضایی فراهم کنند.
دستورالعمل جدید سیاست وثیقه از روز سه شنبه اجرایی شد.

Call Now Button