هفتمین افزایش نرخ بهره در سال جاری در آمریکا

دولت آمریکا به منظور مقابله با تورم، برای هفتمین بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داد.
با نیم درصد افزایش دیگر، نرخ بهره به محدوده 4.25 تا 4.5 درصد رسید که در 15 سال اخیر بی سابقه است.
مرتبه ی گذشته دولت آمریکا نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داده بود. این افزایش نرخ هزینه بسیاری از وام های مصرفی و تجاری و همچنین خطر رکود اقتصادی را افزایش می دهد.
به عقیده ی کارشناسان، نرخ بهره تا پایان سال 2023 به محدوده پنج تا 5.25 درصد خواهد رسید.
جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفت، نرخ تورم در ماه های اکتبر و نوامبر کاهش داشته است، اما برای اطمینان از تداوم روند نزولی تورم، نیاز به اقدامات بیشتری داریم.
گزارشات جدید نشان می دهند، نرخ تورم در ایالات متحده در ماه نوامبر برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته و به 7.1 درصد رسیده که با وجود اینکه نسبت به سال گذشته همچنان بالاست، اما نسبت به رقم 9.1 درصدی در ماه جون کاهش پیدا کرده است.
تحلیلگران پیش بینی می کنند بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی انگلستان نیز در نشست آتی خود، سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهند.

Call Now Button