تقویم های خود را برای تمام تعطیلات قانونی کانادا در سال 2023 علامت گذاری کنید

13 مناسبت رسمی در کانادا وجود دارد که روزهای تعطیل هستند و مناسبت های کلاسیک: روز ولنتاین (14 فوریه)، روز سنت پاتریک (17 مارس)، روز مادر (14 می) و روز پدر (18 جون) که روز کاری هستند.

توجه داشته باشید اکثر هیات های مدرسه در سال 2023 سال تحصیلی را در 5 سپتامبر (روز بعد از روز کارگر) آغاز می کنند.

ساعت تابستانی در سال 2023 از یکشنبه 12 مارس شروع و در یکشنبه 5 نوامبر به پایان می رسد.

در اینجا تمام تعطیلات سال 2023 آمده است.

Holiday Date in 2023Observance
New Year’s DayJanuary 1 (Sunday)National
Islander DayFebruary 20 (Monday)PEI
Louis Riel DayFebruary 20 (Monday)Manitoba
Heritage DayFebruary 20 (Monday)Nova Scotia
Family DayFebruary 20 (Monday)BC, AB, SK, ON, NB
Good FridayApril 7 (Friday)National (except Quebec)
Easter MondayApril 10 (Monday)Quebec
Victoria DayMay 22 (Monday)National (except NB, NS, NL)
Aboriginal DayJune 21Northwest Territories
St. Jean Baptiste DayJune 24 (Saturday)Quebec
Canada DayJuly 1 (Saturday)National
Civic HolidayAugust 7 (Monday)AB, BC, SK, ON, NB, NU
Labour DaySeptember 4 (Monday)National
National Day for Truth and ReconciliationSeptember 30 (Monday)National (federally regulated workplaces only)
Thanksgiving DayOctober 9 (Monday)National (except NB, NS, NL)
Remembrance DayNovember 11 (Saturday)National (except MB, ON, QC, NS)
Christmas DayDecember 25 (Monday)National
Boxing DayDecember 26 (Tuesday)Ontario
Call Now Button