مجید کرمانی یک مجسمه بزرگ برفی از یک زن ایرانی ساخت

مجید کرمانی مجسمه ‌ساز بازنشسته ساکن مانیتوبا با درست کردن یک مجسمه برفی در دمای منفی 25 درجه سانتیگراد، با صرف 11 ساعت وقت، پیام خود را به کشورش ایران رساند.

وی مجسمه ی یک زن ایرانی به ارتفاع 9 فوت را در حیاط خانه اش در سلکریک مانیتوبا ساخت، تا در مورد خشونت های رژیم ایران علیه زنان آگاهی رسانی کند.

کرمانی گفت: من دختری را به تصویر کشیدم که احساس آرامش دارد، و با آغوشی باز نفس عمیق می کشد، تا نشان دهم آزادی می ‌خواهد. او از آزادی لذت می‌ برد. این نماد اعتراضات ایران است. معترضان برای زنان، زندگی و آزادی می خواهند. شعار زن، زندگی، آزادی مهمترین شعاری است که در ایران وجود دارد.

کرمانی در ژانویه 2020 نیز مجسمه برفی دیگری را به یاد قربانیان پرواز PS752 خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین ساخت.

پویا فرخزاد، رئیس انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه مانیتوبا گفت، مجسمه ی مجید کرمانی پیامی منحصر به فرد دارد. این یک راه عالی برای افزایش آگاهی و حمایت از جنبشی است که هم اکنون در ایران در جریان است.

Call Now Button