اعتراض به کتابخوانی یک دگرباش جنسی برای کودکان

یک دگرباش جنسی در کتابخانه کوکیتلام برای دومین بار برای کودکان قصه خوانی کرد. گروهی از مردم برای اعتراض به آن جلوی در کتابخانه جمع شدند.

Conni Smudge، نوازنده اهل North Shore برای کودکان کتاب خواند و با آنها آهنگ خواند. این دومین باری بود که شعبه مرکز شهر میزبان چنین رویدادی در چند سال گذشته بود.

در حالیکه جمعی از مردم معتقد بودند کتابخانه و کتابخوانی برای بچه ها باید برای همه از جمله دگرباشان در دسترس باشد و کسی مخالفت نکند، ولی برخی دیگر معتقد بودند، علاقمند کردن کودکان به موضوعات جنسی و تغییر جنسیت توسط مراکز دولتی و مدارس و کتابخانه ها باید متوقف شود.

نظر شما چیست؟

Call Now Button