کاهش نرخ بیکاری در کانادا

مرکز آمار کانادا گزارش داد، نرخ بیکاری از ۵.۱ درصد در ماه نوامبر به ۵ درصد در ماه دسامبر کاهش یافته است. نرخ بیکاری در کانادا در ماه جون گذشته به ۴.۹ درصد کاهش یافته بود که کمترین نرخ بیکاری در دوران بعد از پاندمی کووید محسوب می شود.

اکثر شغل های اضافه شده در ماه دسامبر در رشته های ساخت و ساز و حمل و نقل بوده است.

نرخ بیکاری در شهرهای مختلف:

(رقم داخل پرانتز متعلق به ماه نوامبر است)
_ St. John’s, N.L. 7.2 per cent (6.9)
_ Halifax 5.4 per cent (5.2)
_ Moncton, N.B. 5.4 per cent (5.2)
_ Saint John, N.B. 6.4 per cent (6.5)
_ Saguenay, Que. 5.3 per cent (5.4)
_ Quebec City 3.0 per cent (3.0)
_ Sherbrooke, Que. 2.9 per cent (2.7)
_ Trois-Rivieres, Que. 3.7 per cent (4.1)
_ Montreal 4.3 per cent (4.3)
_ Gatineau, Que. 4.4 per cent (4.6)
_ Ottawa 4.6 per cent (4.4)
_ Kingston, Ont. 5.7 per cent (5.7)
_ Belleville, Ont. 5.6 per cent (5.2)
_ Peterborough, Ont. 2.7 per cent (3.1)
_ Oshawa, Ont. 4.7 per cent (5.1)
_ Toronto 6.0 per cent (6.3)
_ Hamilton, Ont. 5.0 per cent (5.0)
_ St. Catharines-Niagara, Ont. 5.1 per cent (5.4)
_ Kitchener-Cambridge-Waterloo, Ont. 5.9 per cent (6.0)
_ Brantford, Ont. 5.8 per cent (5.2)
_ Guelph, Ont. 4.3 per cent (5.0)
_ London, Ont. 5.8 per cent (5.9)
_ Windsor, Ont. 8.2 per cent (8.6)
_ Barrie, Ont. 5.0 per cent (4.8)
_ Greater Sudbury, Ont. 4.4 per cent (4.6)
_ Thunder Bay, Ont. 4.4 per cent (4.8)
_ Winnipeg 4.5 per cent (4.8)
_ Regina 4.7 per cent (4.5)
_ Saskatoon 4.0 per cent (4.0)
_ Lethbridge, Alta. 3.0 per cent (3.5)
_ Calgary 6.6 per cent (6.0)
_ Edmonton 5.4 per cent (5.5)
_ Kelowna, B.C. 4.8 per cent (4.9)
_ Abbotsford-Mission, B.C. 4.4 per cent (4.6)
_ Vancouver 4.6 per cent (4.4)
_ Victoria 3.4 per cent (3.5)

Call Now Button