RCMP می گوید برخی از موارد پولشویی در کانادا به دلیل محدودیت منابع پیگیری نمی شوند

RCMP در پاسخ به اعتراضات به عدم رسیدگی به موارد متعدد پولشویی در کانادا گفت، بسیاری از گزارشات آژانس اطلاعات مالی کانادا در این مورد، دلیل کمبود منابع و اولویت های حرفه ای مورد بررسی قرار نمی گیرند.

RCMP اطلاعات پولشویی یا تامین مالی تروریسم احتمالی را به دو صورت از Fintrac دریافت می کند.
از طریق پاسخگویی Fintrac به درخواستRCMP در مورد فعالیت مجرمانه بالقوه که ممکن است مرکز را وادار کند اطلاعات مربوط به مظنونان را منتشر کند.
از طریق گزارشFintrac که فعالیت مجرمانه احتمالی را از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که از بانک‌ها، کازینوها و سازمان‌های گزارش‌دهنده کرده، برای اقدامات بعدی به اطلاع RCMP می رساند.

RCMP می گوید، بررسی های Fintrac اهمیت تاکتیکی قابل توجهی دارد، زیرا ممکن است توطئه گران، دارایی ها، نقل و انتقالات مالی و روابط ناشناخته قبلی را افشا کند. اما زمان بررسی Fintrac برای یک مورد غیر فوری ممکن است چندین ماه طول بکشد که بر توانایی بررسی به موقع تاثیر می گذارد.

همچنین بسیاری از اطلاعات ارائه شده ممکن است به دلیل محدودیت منابع مجریان قانون برای تجزیه و تحلیل به موقع اطلاعات و همچنین اولویت های عملیاتی متناقض مورد بررسی قرار نگیرند.

به گفته RCMP، اطلاعات مالی Fintrac به 335 تحقیق عمده در سال های 2021-2022 و همچنین صدها تحقیق فردی دیگر در سطوح شهری، استانی و فدرال کمک کرده است. افزایش 90 میلیون دلاری بودجه فدرال به Fintrac کمک می کند تا ابزارهای خود را ارتقا دهد تا اطمینان حاصل شود که اطلاعات مالی به موقع ارائه می شوند.

RCMP به دولت پیشنهاد می‌کند، دامنه قوانین فدرال برای پیگیری و مجازات تخلفات مالی را برای Fintrac گسترش دهد، زیرا دامنه محدود فعلی تحلیل Fintrac را محدود می‌کند.

RCMP به همکاری نزدیک با وزارت دارایی و ایمنی عمومی ادامه خواهد داد و توصیه‌هایی در مورد بهبود بالقوه مبارزه با پولشویی ارائه می‌کند.

Call Now Button