اطلاعات نادرست درباره کرونا باعث مرگ ۲۸۰۰ کانادایی شده است

براساس یک گزارش تازه منتشر شده، اطلاعات نادرست درباره کرونا، باعث مرگ ۲۸۰۰ کانادایی و ضرر حداقل ۳۰۰ میلیون‌دلاری به بخش بهداشت درمان کشور شده است.

این مطالعه نشان داد، اطلاعات نادرست در مورد فریب بودن و یا اغراق کردن در مورد کرونا بین مارس تا نوامبر ۲۰۲۱ منجر به تأخیر یا امتناع ۲٫۳۵ میلیون نفر از دریافت واکسن شد.

به گفته نویسندگان گزارش اگر این افراد در بازه زمانی درست واکسیناسیون را انجام می‌دادند، تقریباً ۱۹۸ هزار مورد از موارد بستری در بیمارستان‌ها و ۲۸۰۰ مورد از موارد مرگ‌ومیرها در کانادا کاهش می‌یافت.

الکس هیملفارب از نویسنگان این تحقیق می گوید، تأثیر واقعی اطلاعات نادرست از کرونا، بسیار بیشتر از آن چیزی است که این گزارش نشان می‌دهد. زیرا این گزارش فقط یک دوره نه‌ماهه را بررسی کرده و در مورد هزینه‌های غیرمستقیم مانند جراحی‌های گزینشی با تأخیر و درمان موارد طولانی کووید-۱۹ صحبت نکرده است.

Call Now Button